Pozorište

JKC podržava razvoj i promovisanje profesionalnih teatarskih projekata koji se bave jevrejskim temama i sadržajima kao i onih koji se bave aktuelnim problemima društva.

Gospođa Roza

Po romanu Romana Garija
Roman R. Garija je remek delo literature koje pronalazi svoju veliku misiju u dramskoj formi, u živom kontaktu publike sa likovima na sceni. Mogli bi smo da kažemo da je to priča o lepoti emocija na koju zaboravljamo. Drama, tragedija koja se prevazilazi toplotom ljudskih odnosa. U suštini priča se bazira na večitoj mržnji koja potiče od različitosti: vera, rase, boje kože…
Igraju: Gospođa Roza – Jelisaveta Seka Sablić, Momo – Dorian Diallo, Doktor Kac – Mladen Andrejević, Jusuf Kadir – Bojan Dimitrijević

Režija i adaptacija: Stefan Sablić
Kupite kartu

Adresat nepoznat

Po romanu Katrin Kresman Tejlor
Knjiga Katrin Kresman Tejlor „Adresat nepoznat“, spada u red velikih i nezamenljivih knjiga o Holokaustu, poput Dnevnika Ane Frank (1947) i Špilmanovog Pijaniste (1946), u jedan od onih nezaobilaznih dokumenata vremena koji govore o samom mehanizmu nastanka i razvoja fašizma kao nove, tek malo poznate pojave na političkoj pozornici Evrope. Značaj ovog dela, objavljenog prvi put u Americi 1938, a pisanog na osnovu stvarnih činjenica i događaja, ogleda se i u tome što je, kao i druga slična dela, svoju aktuelnost doživelo u naše dane, i to zbog fatalne privlačnosti fašizma kao teorije podesne za sve oblike radikalizma, sistematizovanih nasilja, netrpeljivosti prema manjinama, njihovom načinu života i ponašanja, ksenofobije, mržnje prema svemu što je različito i drugačije, za antisemitizam, rasizam i svaku versku i drugu isključivost.
Igraju: Maks Ajnštajn - Stefan Trifunović, Martin Šulc - Marko Janketić


Režija, prevod, adaptacija i izbor muzike: Stefan Sablić


Kostimograf: Zora Mojsilović 
Kupite kartu
Predstave su realizovane uz podršku Joods Humanitair Fonds
Jevrejski kulturni centar Beograd
Jevrejska 16
11000 Beograd
Osnivač JKC-a je Jevrejska opština Beograd
Copyright © 2023 Jevrejski kulturni centar. Sva prava zadržana.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram