Muzika

Kroz muzičke programe JKC želi da promoviše i podrži saradnju muzičara sa različitih kulturnih prostora i iskoristi muziku i kao most i sredstvo dijaloga među kulturama. Želimo da oživimo interesovanje za jevrejsku muziku i prikažemo njeno bogatstvo i bliskost sa lokalnim tradicijama.

Jevrejska muzika sa naših prostora bila je blisko povezana sa lokalnim tradicijama sa kojima se mešala i prožimala. Ona predstavlja bogatu sintezu kultura mnogih geografskih prostora na kojima su Jevreji živeli.   
Jevrejski kulturni centar Beograd
Jevrejska 16
11000 Beograd
Osnivač JKC-a je Jevrejska opština Beograd
Copyright © 2023 Jevrejski kulturni centar. Sva prava zadržana.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram